65-Plussers in Nederland: hoe zit dat nu eigenlijk?

Het zal u wellicht niet verbazen: de vergrijzing is de laatste jaren opgelopen. In 1990 was 12% van de Nederlandse bevolking een 65-plusser, inmiddels is dat (meetpunt 1 januari 2022) bijna 20%. In aantallen is dat ruim 3,5 miljoen inwoners, waarvan er 2.672.000 de leeftijd van 65 – 80 jaar hebben.
Er waren in Nederland zelfs 2.595 mensen van 100 jaar en ouder, een nieuw record!

Naast vergrijzing is er nog een andere term die iets zegt over 65-plussers in Nederland, namelijk de zgn. ‘grijze druk’. De grijze druk is de verhouding van 65-plussers ten opzichte van 20- tot 65-jarigen. Op dit moment is de grijze druk 34%, dat wil zeggen dat er voor elke 65-plusser 3 mensen van 20 tot 65 jaar zijn. Dit zijn getallen over de Nederlandse bevolking, niet over het werkzame deel er van. De grijze druk neemt de komende jaren alleen nog maar toe. De verwachting is dat de grijze druk rond 2040 bijna 50% is.

Vergrijzing heeft gevolgen voor iedereen, uiteraard ook voor ondernemers. Het aantal pensioengerechtigden neemt toe, terwijl het aantal werkenden daalt.
Gelukkig zijn er steeds meer 65-plussers die betaald werk (willen) doen. Zo’n 3% van alle werkenden is een 65-plusser. Dat is goed nieuws voor de BV Nederland: de komende jaren komen er dus steeds meer ervaren 65-plussers bij die hun kennis en ervaring willen delen.

friesland65plus 65plusser